Blanket, plaid

European Meriino

Sizes Plaid, prices Blanket, prices
150х200 54.- 82.-
180х200 63.- 94.-
200х200 70.- 104.-
220х200 76.- 114.-
240х200 82.- 120.-

Australian Meriino

Sizes Plaid, prices Blanket, prices
140х200 112.- 132.-
160х200 125.- 147.-
180х200 139.- 162.-
200х200 152.- 176.-
220х200 164.- 190.-

Camel

Sizes Plaid, prices Blanket, prices
140х200 200.- 384.-
160х200 225.- 430.-
180х200 251.- 483.-
200х200 276.- 530.-
220х200 300.- 579.-

Alpaca

Sizes Plaid, prices Blanket, prices
140х200 200.- 384.-
160х200 225.- 430.-
180х200 251.- 483.-
200х200 276.- 530.-
220х200 300.- 579.-

Cashmere

Sizes Plaid, prices Blanket, prices
140х200 160.- 320.-
160х200 183.- 362.-
180х200 205.- 403.-
200х200 228.- 443.-
220х200 247.- 483.-

New Zealand

Sizes Plaid, prices Blanket, prices
140х200 221.- 296.-
160х200 246.- 333.-
180х200 274.- 337.-
200х200 301.- 406.-
220х200 326.- 445.-