Slippers, Galoshes

European Merino

Sizes Prices
36-40 10.-
41-46 11.-
Sizes Prices
36-40 13.-
41-46 16.-
Sizes Prices
36-40 14.-
41-46 17.-

Australian Merino

Sizes Prices Sizes Prices
36-40 11.- 36-40 26.-
41-46 12.- 41-46 27.-

Camel

Sizes Prices Sizes Prices
36-40 21.- 36-40 36.-
41-46 22.- 41-46 37.-