Pillow

European Merino

Sizes Prices
20×40 8.-
40×45 11.-
40×60 15.-
40×70 17.-
40×80 19.-
50×60 17.-
50×70 20.-
60×70 23.-
70×80 30.-

Australian Merino

Sizes Prices
40×60 25.-
50×60 29.-
50×70 32.-
60×70 39.-

Cashmere Super Wash

Sizes Prices
40×60 53.-
50×60 64.-
60×70 78.-

Camel

Sizes Prices
40×60 58.-
40×70 67.-
40×80 73.-
50×60 67.-
50×70 76.-
60×70 90.-

Alpaca

Sizes Prices
40×60 58.-
40×70 67.-
50×60 67.-